Chữ ký số Thành lập công ty Thành lập doanh nghiệp Đăng ký kinh doanh

Thành lập công ty

 DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - 0933.211.666 - Thủ tục đơn giản, tiết kiệm thời gian: bạn chỉ cần 01 lần đi thực hiện ủy quyền việc đăng ký doanh nghiệp cho chúng tôi; thời gian đăng ký từ 05 - 07 ngày. - Sản phẩm dịch vụ hoàn chỉnh: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, dấu tròn công ty, dấu chức danh, biên lai đăng báo 03 số bố cáo thành lập doanh nghiệp - Các thông tin cần cung cấp sau: 1. Giấy chứng minh nhân dân/Hộ…

Thành lập doanh nghiệp

 DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - 0933.211.666 - Thủ tục đơn giản, tiết kiệm thời gian: bạn chỉ cần 01 lần đi thực hiện ủy quyền việc đăng ký doanh nghiệp cho chúng tôi; thời gian đăng ký từ 05 - 07 ngày. - Sản phẩm dịch vụ hoàn chỉnh: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, dấu tròn công ty, dấu chức danh, biên lai đăng báo 03 số bố cáo thành lập doanh nghiệp - Các thông tin cần cung cấp sau: 1. Giấy chứng minh nhân dân/Hộ…

Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh khi: - Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh; - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; - Đổi tên doanh nghiệp; - Thay đổi thành viên hợp danh; - Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần; - Thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân; - Thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp; - Thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần; - Thay…

Mã số doanh nghiệp là gì?

Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số đăng ký kinh doanh và mã số thuế của doanh nghiệp.

mã doanh nghiệp là gì

Mã số doanh nghiệp tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực và không được sử dụng lại.

Mã số doanh nghiệp được lưu trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong suốt quá trình hoạt động, kể từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động, mã số doanh nghiệp được dùng để kê khai nộp thuế cho tất cả các loại thuế phải nộp, kể cả trường hợp doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành, nghề khác nhau hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn khác nhau.

Mã số đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp được cấp cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Quy trình phối hợp tạo và cấp mã số doanh nghiệp

 

Khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định, thông tin về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được chuyển sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính). Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có trách nhiệm tạo mã số doanh nghiệp và chuyển mã số doanh nghiệp sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp cho doanh nghiệp. Thông tin về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ được chuyển sang Tổng cục Thuế.

 

Trường hợp Tổng cục Thuế từ chối cấp mã số cho doanh nghiệp thì phải gửi thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó nói rõ lý do từ chối để chuyển cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thông báo cho doanh nghiệp.

Mã số doanh nghiệp chính là kết quả của cải cách hành chính, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế, làm giảm thủ tục hành chính trong thành lập doanh nghiệp./.

Công ty cổ phần T2L - 38 Hồ Xuân Hương - 0933.211.666

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi

Liên hệ

Công ty cổ phần T2L

Địa chỉ: số 2 đường Đồng Xá, quận Hải An, Hải Phòng
Văn phòng đại diện: số 38 Hồ Xuân Hương, Hồng Bàng, Hải Phòng
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.